Mat och människor bild med tomater och ägg i äggkartong
Fjärdhundraland