Blandade amplar är en av Härnevi plantskolas specialiteter
Fjärdhundraland