Utskrifter

Skriv ut allt du behöver till Rebusrundan, dokumenten är i pdf-format.

Översiktskarta   (1 sida) Observera att uppdateringar av informationen kan komma att ändras efter det att du gjort din utskrift. Senaste uppdatering är gjord 2023-07-24 klockan 12:00.

Alla medverkande på rebusrundan med all information (10 sidor). Observera att uppdateringar av informationen kan komma att ändras efter det att du gjort din utskrift. Senaste uppdatering är gjord 2023-08-03 klockan 20:00

Vinstplan (1 sida)

Sida med Extra erbjudanden under rebusdagarna (1 sida)

Svarstalong (3 sidor) där du kan notera dina uppgifter och rebussvar innan du registrerar in dem i svarsformuläret eller för att skicka svaren per post.