Utskrifter

Skriv ut allt du behöver till Rebusrundan, dokumenten är i pdf-format.

Översiktskarta med komprimerad arrangörslista   (4 sidor, dubbelsideutskrift 2 sidor) Skriv gärna ut dokumentet i färg, kartan har olika färg för olika öppetdagar.

Observera att uppdateringar av informationen kan komma att ändras efter det att du gjort din utskrift. Senaste uppdatering är gjord 2024-05-01 klockan 13:00.

Arrangörslista med all information (13 sidor, dubbelsideutskrift 7 sidor). Observera att uppdateringar av informationen kan komma att ändras efter det att du gjort din utskrift. Senaste uppdatering är gjord 2024-05-03 klockan 18:00.

Vinstlista (2 sidor) Observera att uppdateringar av informationen kan komma att ändras efter det att du gjort din utskrift. Senaste uppdatering är gjord 2024-05-01 klockan 13:00.

Svarskort (2 sidor) där du kan notera dina uppgifter och rebussvar innan du registrerar in dem i svarsformuläret eller för att skicka svaren per post.