Lämna dina svar

Nu kan du inte längre lämna svar till Rebusrundan.

Stort tack till alla er mer än 300 rebuslösare som lämnat in svar. Vinnarna presenteras söndagen den 16 augusti.


Vad tyckte du om Rebusrundan 2020?
Svara gärna på några frågor här.