Välkommen!

Fjärdhundraland är vad vi gör det till – tillsammans kan vi göra något riktigt bra för våra besökare! Genom samarbetet kan jag bidra med det som är lätt och billigt för mig, och få hjälp av andra med sådant jag tycker är svårt och dyrt.

I Fjärdhundraland jobbar vi på uppdrag av våra besökare – de ska få det så bra som möjligt här. För att det ska bli så behöver vi känna varandra, och samarbeta. Ett bra sätt att komma igång är att vara med på ett av våra ”På besök hos”-träffar. Läs mer här.

Du får mest ut av föreningen om du engagerar dig i en fråga som är intressant för dig, t ex i en arbetsgrupp runt ett evenemang. Går du på träffar får du också extra mycket ut av medlemsskapet, eftersom vi bygger ett nätverk av engagerade personer.

Du ska få skyltar. De finns på Jädra Gård, Enköping (Thomas Björk, 070-899 29 19, [email protected] jadra.se) och på Pekoe ekologiskt te, Österunda (Mats Thorburn, 0701-73 93 99, ).

Vi har en Facebook-grupp. Gå gärna med där om du använder Facebook. Det är en sluten grupp där vi kan diskutera gemensamma angelägenheter.

Vi har en Facebook-sida:
Vår externa sida finns här, riktad till turister/besökare. Där delar vi och tipsar om saker våra medlemmar gör. Om du vill att vi ska dela just din grej, skicka ett meddelande till Facebook-sidan, eller till .

Aktiviteter: Läs mer om våra evenemang här.

Vi har två webbplatser:
I Fjärdhundraland, denna sida, som är riktad till medlemmar och andra intresserade. Om du loggar in kan du även läsa interna dokument som t ex styrelseprotokoll.
Fjärdhundraland, vår besökswebb som är riktad till turister.

Att komma med på webbsidan
Webbplatserna sköts av en redaktion, f.n. huvudsakligen av Ylva Fontell. Skicka bilder och en text om din verksamhet (behöver inte vara perfekt, vi redigerar), tipsa och kom med synpunkter på adressen .

Frågor eller idéer? Prata med vem som helst i styrelsen.