Ordförande: Mats Thorburn, 0701-739399

Styrelse

Fakturaadress:

Fjärdhundraland ek för
c/o Ekblom
Frösthults-Brunnby 11
749 72 Fjärdhundra

Organisationsnummer: 769622-7417

PlusGiro 59 16 45-7, Bankgiro 735-2693