Karta 2022

Karta med deltagare (Google maps).

Översiktskarta med alla deltagarna i pdf-format som du kan skriva ut. (1 sida)

Du kan också använda Fjärdhundralands karta 2022 för att hitta rätt. Den finns hos de flesta av deltagarna, på kaféer och gårdsbutiker och hos Enköpings turistbyrå. (OBS Fjärdhundralands karta 2021 har en annan numrering)

Karta 2022:s numrering med färg finns angivet för varje deltagare i deltagarinformationen,

Medverkande deltagare Fjärdhundra församling, Tallmyra Airbnb och Husby-Sjutolfts hembygdsförening finns inte utsatta på Fjärdhundralands Karta 2022 använd i detta fall sökningen i Google maps.