Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta med bygdeutveckling till exempel genom att driva projekt, ha gemensam marknadsföring och öka samverkan mellan medlemmarna. Fokus ligger på turism och småskaligt landsbygdsföretagande, samt därmed förenlig verksamhet.

Så står det i Fjärdhundralands stadgar. Besöksnäring och företagande ligger oss varmt om hjärtat, men den ideella verksamheten, som bl.a. tar hand om sevärdheter såsom hembygdsgårdar och natur- och kultursevärdheter är lika viktiga. Allt behövs för att besökaren ska få en bra upplevelse.

Det geografiska området vi verkar i är inte definierat. Målet är att vara ett bra område för besökare där det är tätt mellan besöksmål av hög kvalitet.