Mats Thorburn, Pekoe ekologiskt te, ordförande, , 0701-739399.
Thomas Björk, Jädra gård, vice ordförande
Inga Ekblom, Gyllene brunnen, kassör
Anna Björkegren, Tallmyra Airbnb
Margareta Backström Öberg, Lata Pigan
Åsa Lansfors Lindblom, Paddebo kulturförening, Fjärdhundra församling
Ilona Carlengård, Gårdsjö älgpark