Välkommen som medlem i Fjärdhundraland ekonomisk förening! Att just du kommer med stärker vårt gemensamma nätverk, och gör att vi blir ännu bättre på att ge våra besökare en bra upplevelse.

Fyll i anmälan här.

Tio bra skäl att bli medlem

 • Du tycker att det är en lysande idé att utveckla landsbygden, och vill visa upp allt det fina som finns för att få fler besökare.
 • Du vill utveckla någon form av besöksverksamhet, som t ex bed & breakfast, evenemang, aktiviteter, guidning, försäljning av lokalproducerade produkter eller matservering.
 • Du vill jobba för att stärka det lokalproducerade.
 • Du vill komplettera ditt lantbruk eller annan verksamhet/anställning med turistverksamhet.
 • Du vill utveckla ditt specialintresse genom att samarbeta med andra och visa upp det för besökare.
 • Du har tomma lokaler som det går att göra något med.
 • Din förening har något som kan intressera besökare.
 • Du tycker att det är viktigt att samarbeta. 1+1=3.
 • Du tycker att vi ska marknadsföra oss genom ett gemensamt varumärke som står för kvalitet och ett hållbart landsbygdsföretagande.
 • Du tycker att det är en god idé att kunna söka offentlig finansiering för att förverkliga nya idéer.

Två former av medlemskap

Medlem kan du bli

 • Om du har något att erbjuda turister/gäster/besökare/kunder.
 • Antas av föreningens styrelse
 • Vill ta del av föreningens aktiviteter och gemensamma marknadsföring

För att bli fullvärdig medlem betalar du en insats på 1000 kr (som du får tillbaka om du går ur) samt en årlig medlemsavgift som är max 300 kr. Dessutom tillkommer en serviceavgift (som är momsbelagd och även skattemässigt avdragsgill.

Från och med 2019 är serviceavgiften 1000 kr/år (500 kr för ideella föreningar och nystartade/småskaliga med  omsättning under 50 000 kr).

Stödmedlem kan du bli

 • om du stödjer föreningens verksamhet

Stödmedlem betalar endast årlig medlemsavgift. Stödmedlemmar kan delta i föreningens verksamhet, men har inte rätt till förmåner som kostar pengar för föreningen, såsom marknadsföring och subventionerade evenemang.

Bli medlem! Fyll i anmälan här.