Fjärdhundraland utveckas inom Fjärdhundraland ekonomisk förening. Föreningen bildades 2011 och arbetar med att utveckla besöksnäring och skapa nya samarbeten. Allt syftar till att ge våra besökare en bättre upplevelse.

Så här står det i stadgarna om syftet:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta med bygdeutveckling till exempel genom att driva projekt, ha gemensam marknadsföring och öka samverkan mellan medlemmarna. Fokus ligger på turism och småskaligt landsbygdsföretagande, samt därmed förenlig verksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta ordföranden

Mats Thorburn, 0701-73 93 99.

Vill du bli medlem? Anmäl dig här!

Medlemsskapet innebär att du stödjer och drar nytta av föreningens utveckling. Det innebär inte krav på aktivt deltagande.