Datum/Tid
13 april 2020, kl 14:00 - 16:00


INGEN MUSIKTEATER PÅ ANNADAG PÅSK, FLYTTAS TILL HÖSTEN

med Teaterfabriken: Daniel Scherp och Kalle Källman

Fri entré, men boka din plats hos Helena 0730-78 65 72

Samarrangemang mellan Träffpunkt Österundagården och Paddebo kulturförening. Med stöd från Enköpings kommun

Hitta till Österundagården

Kategorier