Intern information och utveckling i Fjärdhundraland ekonomisk förening

Kategori: Medlem

Medlemsmöte hos Gula Stallet Butik & Kafé

Värd för nästa medlemsmöte är Gula Stallet Butik & Kafé, som ligger i Målhammar. Vi får alltså besöka vår västligaste medlem och till och med korsa länsgränsen! Ta tillfället i akt och få en presentation av deras spännande verksamhet, som omfattar såväl butik, kafé, får och lamm, konferenser och möten, Fortsätt läsa

Var med på Höstglöd

Höstglöd i Fjärdhundraland – söndag 12 oktober 2014 – tema ”Människor emellan” Enköpings kommuns Höstglöd är väl inarbetat och förra året deltog flera medlemmar under Fjärdhundralands ”samlande paraply”. Då hade vi många besökare hos Lundellska Galleriet i Karleby och i år har Kerstin Johansson bjudit in oss. Fördelar med gården Fortsätt läsa

Gofreel – samåkning för varor

Gofreel är en ny webbtjänst där företag och privatpersoner kan hjälpa varandra med transporter i närområdet. Vi har blivit kontaktade av Tobias Forngren, som är en av grundarna – som tycker att vi är ett intressant område, pga att vi ligger centralt, är många på liten yta och är väl organiserade. Det ser nu ut som Fortsätt läsa