Projektet Augmented Export drivs av Visit Uppland som en del av det Tillväxtverkets nationella projekt Hållbar produktutveckling. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

Fjärdhundraland har ett delprojekt som fokuserar runt mat som en del av upplevelsen. Vi utgår från våra egna drivkrafter och viljor, och ser om vi kan kombinera till dem till erbjudanden som kan vara intressanta för dessa  kultur- och naturintresserade besökare – som sannolikt också vill äta god, lokal, svensk mat.

Det skulle till exempel kunna handla om cykling, vandring, guidning, aktiviteter av olika slag.

Vi vänder oss inte bara till dig som driver företag, utan även till dig som är stödmedlem eller är aktiv i en förening.

Har du frågor om projektet, kontakta Mats, 0701–73 93 99.

Projektplan

Mål

Vid projektets avslutning ska vi ha 8 st färdiga, säljbara produkter inom föreningen, anpassade till utländska besökare. Projektet ska ha involvera minst 30 st av föreningens medlemmar.

Metod

Vi kommer att använda en kombination av utbildning och eget arbete i form av workshopar och enskilda möten. Tanken är att ha några föreläsningar baserade på verkliga erfarenheter, och varva dem med praktiskt arbete baserat på de kunskaper vi fått. Vi siktar på enkla produkter med få delar, som piloter/prototyper för att enklare kunna utvärdera och iterera runt tydliga produkter.

Tidsplan

2017 till och med 2019. Huvuddelen av projektet pågår under  2017. Under 2018 erbjuds en separat produktutvecklingsprocess under ledning av Maria Nordmark.

Innehåll

De deltagande företagen har varierande mognad när det gäller paketering och export. Därför behövs förarbete som ger de rätta grundförutsättningarna. Som steg 2 i varje del finns en mer vässad del, med de mest intresserade deltagarna. Där tas pilotprodukterna fram.

Produkterna är kombinationer där maten är en viktig del, och där matens identitet, som svensk, som uppländsk och fjärdhundraländsk är förtydligad. Fokus ligger på det småskaliga, både i mathantverket och andra upplevelser.

Vi har en vana i föreningen vid att utveckla utifrån deltagarnas egna drivkrafter, så vi vill inte detaljerat styra paketens innehåll i projektplanen. Men vi har haft en första träff som kan ge en antydan om vart det är på väg. Under två timmar kom ungefär 100 förslag på paketeringar fram. Här är några exempel: • Matsafari med olika övernattning på olika ställen • Lära om grönsaksodling med aktiviteter omkring och boende • Lokal mat på historisk plats • Skogsvandring med mat • logdans med skrindetransport och middag • Båtresa, sen vidare till olika mat- och andra sevärdheter med cykel/vespa • Geocaching runt matställen • Matkurs som upplevelse.

Utifrån detta spretiga underlag och ytterligare idéarbete kan vi med hjälp av extern kompetens och fokuserat arbete bygga upp ett första utbud av färdiga paket.

Konkret paketering och försäljning för internationell marknad.

Steg 1 Grundarbete och förståelse

  • Föredrag/workshop med Per Jobs som ger konkret kunskap om småskalig paketering för nischade målgrupper. 27 mars
  • Workshop idékläckning. 1. Brainstorming. 2. Kombinera. 

Steg 2 Produktarbete

  • Workshop konkret paketering.
  • Uppföljning och validering med Per Jobs eller Markus Eldh.

 

Marknadsföring på nätet för internationell publik.

Mål: De företag och resmål som ska vara del i paket ska vara tillgängliga och väl presenterade för besökarna, på engelska, via digitala medier.

Steg 1 Grundarbete och förståelse

  • Grundläggande workshop om sociala medier, Tripadvisor, Google Maps mm med Mats Thorburn. 
  • Workshop med eget arbete med de egna företagen i webb/appar. 

Steg 2 Produktarbete

  • Påbyggande föreläsning med expert som kan ge råd som kräver förkunskaper. 
  • Workshop med eget arbete där vi lägger ut dem som är redo för utländska besökare på engelska på t ex Fjärdhundralands webb, Tripadvisor och Google. 

Hållbarhet

Inom delprojektet kommer vi också att ta del av den utbildning i hållbarhetsfrågor som ingår i det övergripande projektet Augmented export.

Finansiering från Tillväxtverket