Gofreel är en ny webbtjänst där företag och privatpersoner kan hjälpa varandra med transporter i närområdet. Vi har blivit kontaktade av Tobias Forngren, som är en av grundarna – som tycker att vi är ett intressant område, pga att vi ligger centralt, är många på liten yta och är väl organiserade. Det ser nu ut som att Fjärdhundraland kommer att få tillgång till tjänsten tidigt, och till speciellt förmånliga villkor.

Tanken är att vi ska kunna ta med oss varandras varor, och ta hjälp av personer omkring oss som ändå är ute och åker. Det kan handla om ett företag som skickar en vara till en kund (t ex från bageriet till butiken i stan) eller en privatperson som vill köpa något, eller helt enkelt skicka en grej till någon annan i  närområdet.

Det finns också e-handel inbyggd, som betyder att man kan sälja via Gofreel till människor i närområdet (som för oss innebär 3 miljoner människor).

Johan Ahlenius och jag har träffat Tobias, och fått idén och tjänsten presenterad.

De har börjat med en provperiod runt Strängnäs, och har projekt på gång bl a med Smaka på Västmanland och Saluhallen Slakteriet i Västerås. Under provperioden har tjänsten varit gratis, men tanken är att företag ska betala en månadsavgift medan privatpersoner använder den gratis.

Det hela går till så att den som önskar få en transport utförd lägger in den på webbsidan. Andra som är i närheten får ett sms, och kan välja att tacka ja till att med med transporten. Det kan t ex vara någon som pendlar och som ändå åker den sträcka som behövs.

Johan och jag hade en del synpunkter på prissättningen, där vi tyckte att det var för höga fasta avgifter för företagen, med tanke på att många av våra medlemmar är små, och att tjänsten är ny. Man kan antagligen räkna med barnsjukdomar, och att det tar ett tag innan man får tillräckligt många med för att transporterna ska fungera som de ska.

Vi har nu, efter mötet, fått ett erbjudande om att få använda tjänsten fritt under startskedet, och att bli pilotprojekt för en modell där företagen betalar per transport i stället för fasta avgifter.

Vi kommer att ta upp detta på nästa styrelsemöte, och antagligen presentera på På besök hos Skogsbackens ost. Det är ett spännande projekt där vi kan dra nytta av att samarbeta ännu mera!