Väg och runsten, profilbild Rebusrundan 2022
Fjärdhundraland